Âm nhạc là cuộc sống, hãy để cuộc sống bạn thêm những giai điệu!